De aarde bied ons vele dingen die we brood nodig hebben. Zo als bijvoorbeeld zuurstof. Jammer genoeg springen we niet altijd even verstandig om met deze bronnen. In dit deel bekijken we die problematiek voor verschillende elementen en zien we of er oplossingen zijn.

Vervuiling is onderverdeeld in water, aarde, lawaai, licht en lucht.

Vervuiling heeft niet alleen gevolgen voor onze gezondheid of deze van de dieren en planten maar ook op ons weer en het klimaat.

Daarom dat we in dit deel van de site wat dieper ingaan op enkele fenomenen die te maken hebben met vervuiling, ons weer en het klimaat. Deze fenomenen zijn zure regen, het broeikaseffect, het gat in ozonlaag, het teveel aan ozon op aarde en verwoestijning.
 
Berichten
WaterAardeLawaaiLichtLucht
Klimaat